Cho em hỏi câu trên với

Question

Cho em hỏi câu trên với
cho-em-hoi-cau-tren-voi

in progress 0
Dâu 9 months 2020-11-01T15:12:29+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T15:13:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $AD=DE=EB\to BE=ED\to E$ là trung điểm $BD$

  Mà $M$ là trung điểm $BC\to ME$ là đường trung bình $\Delta BCD$

  $\to ME//CD$

  b.Ta có $ME//CD\to EI//ME$

  Mà $AD=DE\to D$ là trung điểm $AE$

  $\to DI$ là đường trung bình $\Delta AME\to I$ là trung điểm $AM$

  $\to AI=IM$

  c.Ta có $DI$ là đường trung bình $\Delta AME\to DI=\dfrac12ME$

  Lại có $ME$ là đường trung bình $\Delta BCD$

  $\to CD=2ME$

  $\to CD=4DI$

  $\to CD-DI=3DI$

  $\to CI=3DI$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )