Cho đường tròn tâm O, dây cung AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm trong đường tròn . Có tiếp tuyến là At. Biết số đo cung AmC= 80°, BnD= 40° a. Tính góc

Question

Cho đường tròn tâm O, dây cung AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm trong đường tròn . Có tiếp tuyến là At. Biết số đo cung AmC= 80°, BnD= 40°
a. Tính góc AEC
b. So sánh tAC và ABC

in progress 0
Bình An 9 months 2021-05-10T13:40:25+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T13:41:57+00:00

  a,

  $\widehat{AEC}$ là góc có đỉnh bên trong đường tròn.

  $\to \widehat{AEC}=\dfrac{1}{2}\Big( sđ\stackrel\frown{AmC}+sđ\stackrel\frown{DnB}\Big)=\dfrac{1}{2}(80^o+40^o)=60^o$

  b,

  $\widehat{tAC}$ là góc có tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, chắn $\stackrel\frown{AmC}$

  $\widehat{ABC}$ là góc nội tiếp chắn $\stackrel\frown{AmC}$

  Vậy $\widehat{tAC}=\widehat{ABC}$

  cho-duong-tron-tam-o-day-cung-ab-va-cd-cat-nhau-tai-diem-e-nam-trong-duong-tron-co-tiep-tuyen-la

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )