cho đường tròn ( O; R) và 1 điểm M sao cho OM = 2R từ M vẽ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn ( A, B là các tiếp điểm) tính theo R diện tí

Question

cho đường tròn ( O; R) và 1 điểm M sao cho OM = 2R từ M vẽ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn ( A, B là các tiếp điểm) tính theo R diện tích giới hạn bởi 2 tiếp tuyến MA, MB và cung nhỏ AB

in progress 0
Thanh Hà 1 year 2021-09-02T07:14:20+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T07:15:27+00:00

    i cannot understand you language

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )