Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB cố định. Vẽ đường kính MN của đường tròn (O; R) (M khác A, M khác B). Tiếp tuyến của đường tròn (O; R) cắt các

Question

Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB cố định. Vẽ đường kính MN của đường tròn (O; R) (M khác A, M khác B). Tiếp tuyến của đường tròn (O; R) cắt các đường thẳng AM, AN lần lượt tại các điểm Q, P.
1, Chứng minh tứ giác AMBN là hình chữ nhật

0
Amity 2 years 2021-05-10T12:35:01+00:00 0 Answers 229 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )