Cho đường tròn (I;R) và điểm A nằm ngoài (I) sao cho IA=R căn 2, từ A dựng 2 tiếp tuyến AP,AS đến I. AI cắt ( I ) tại K tính KS theo R ( APIS là hình

Question

Cho đường tròn (I;R) và điểm A nằm ngoài (I) sao cho IA=R căn 2, từ A dựng 2 tiếp tuyến AP,AS đến I. AI cắt ( I ) tại K tính KS theo R ( APIS là hình vuông) ko cần vẽ hình đâu ạ mình cảm ơn ^^

0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-29T10:38:07+00:00 0 Answers 20 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )