Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Question

Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

in progress 0
RuslanHeatt 2 tháng 2021-04-16T00:45:02+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  1. Gọi O là tâm của đường tròn bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy.

    `d=R=1cm` nên điểm O cách đường thẳng xy là 1cm, do đó O nằm trên hai đường thẳng m và m’ song song với xy và cách xy là 1cm.

    cho-duong-thang-y-tam-cua-cac-duong-tron-co-ban-kinh-1cm-va-tiep-uc-voi-duong-thang-y-nam-tren-d

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )