Cho đường thẳng Δ: 3x+4y-12=0 và A(7;4). a. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A trên Δ. b. Viết phương trình đường tròn đi qua A song song với Δ. c.

Question

Cho đường thẳng Δ: 3x+4y-12=0 và A(7;4).
a. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A trên Δ.
b. Viết phương trình đường tròn đi qua A song song với Δ.
c. Viết phương trình đường tròn đi qua A vuông góc với Δ.
d. Tìm $A_{1}$, đối xứng với A qua Δ.

in progress 0
Minh Khuê 2 years 2021-05-08T00:50:00+00:00 1 Answers 34 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-08T00:51:00+00:00

    Sửa đề b, c là đường thẳng đi qua A (không có đường tròn // đường thẳng)

    cho-duong-thang-3-4y-12-0-va-a-7-4-a-tim-toa-do-hinh-chieu-vuong-goc-a-tren-b-viet-phuong-trinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )