Cho đơn thức : A = $\frac{3}{8}$x$y^{5}$ . ( -4$x^{2}$$y^{2}$ ) a) Thu gọn, xác định hệ số và bậc của đơn thức A b) Tính giá trị của A, biết x = $\f

Question

Cho đơn thức : A = $\frac{3}{8}$x$y^{5}$ . ( -4$x^{2}$$y^{2}$ )
a) Thu gọn, xác định hệ số và bậc của đơn thức A
b) Tính giá trị của A, biết x = $\frac{1}{2}$ ; y = -1
Help me!! Lát đi học rùi

in progress 0
Linh Đan 8 months 2021-05-10T04:57:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T04:59:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-don-thuc-a-frac-3-8-y-5-4-2-y-2-a-thu-gon-ac-dinh-he-so-va-bac-cua-don-thuc-a-b-tinh-gia-tri

  0
  2021-05-10T04:59:29+00:00

  Đáp án:

  a) Thu gọn:

  A=3/8xy^5.(-4x^2y^2)

  =(-4.3/8)xx^2y^5y^2.

  =3/2x^3y^7.

  Hệ số: 3/2

  Bậc của đơn thức: 10

  b) Thay x=1/2 , y=-1 vào biểu thức A ta được:

  A=3/2. (1/2)^3. (-1)^7.

  =3/2. 1/8. (-1)= -3/16

  VOTE 5 SAO VÀ CTLHN Ạ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )