Cho đoạn văn sau v à trả lời câu hỏi bên dưới: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân ta. Từ xưa đến nay, mỗi

Question

Cho đoạn văn sau v à trả lời câu hỏi bên dưới:
“ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
a) cho biết Biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong đoạn văn trên
b)
Trong câu cuối của đoạn văn tác giả sử dụng  biện pháp tu từ nào để diễn tả sức mạnh tinh thần yêu nước? Nêu tác dụng?

in progress 0
Thái Dương 6 months 2021-07-09T01:55:10+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T01:57:02+00:00

                                                                Bài làm 

                        a ) Biện pháp tu từ trong đoạn văn trên :

          – Ẩn dụ : […] thì tinh thần ấy lại sôi nổi , nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiểm , khó khăn , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước 

                → Tác giả đã sử dụng biện pháp ẩn dụ nhằm so sánh tinh thàn yêu nước với một làn sóng , …

          – Phép điệp ngữ : […] nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiểm , khó khăn , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước  

                → Điệp từ ” nó ” ; phép liệt kê trong cả ba vế câu

                             Tác dụng : Làm nổi bật , sinh động và đẹp đẽ hoá ý diễn đạt

                        b ) Trong câu cuối của đoạn văn tác giả sử dụng biện pháp :

           – Phép điệp ngữ ( như đã nói ở trên ) : nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ , to lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiểm , khó khăn , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước

                → Sử dụng hai cụm động từ lướt qua … và nhấn chìm …

                             Tác dụng : khẳng định sức mạnh vô địch của lòng yêu nước giúp nhân dân ta có thể vượt qua mọi khó khăn để chiến thắng kẻ thù  .

                                                                   TẾT AN LÀNH !!

                                                                          XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN

                                                                                 $@chicong283k :))$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )