cho đoạn văn sau Trước mặt cô giáo ……..khi nghĩ rằng có thể mất con Câu hỏi : Trong đoạn văn trên tác giả đã sử dụng phép tu từ nào ? Nêu t

Question

cho đoạn văn sau
Trước mặt cô giáo ……..khi nghĩ rằng có thể mất con
Câu hỏi : Trong đoạn văn trên tác giả đã sử dụng phép tu từ nào ? Nêu tác dụng ?
Tìm những từ láy có trong đoạn văn trên

in progress 0
Thành Công 7 months 2021-07-12T10:24:50+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-12T10:26:20+00:00

    •Tác giả đã sử dụng phép tu từ là so sánh. Tác dụng: nhằm gợi hình, gợi cảm.
    •Từ láy: hổn hển, quằn quại, nức nở.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )