cho đoạn văn sau: ”Sơn Tinh không hề nao núng thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ, nước s

Question

cho đoạn văn sau:
”Sơn Tinh không hề nao núng thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ, nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần nước đành rút quân về”

1) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên
2) Nêu khái quát nội dung của đoạn trích trên
3) Đoạn trích trên kể theo ngôi thứ mấy?
ai lm đc mik sẽ vote 5 sao nha

in progress 0
Đan Thu 2 months 2021-07-26T05:10:53+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T05:12:35+00:00

  1, Phương thức biểu đạt : Tự sự

  2,Nội dung

  -Nói về cách đánh của Thủy Tinh và Sơn Tinh

  -Thể hiện nước ta có ý chí đấu tranh đánh giặc.

  3, Ngôi thứ 3

  0
  2021-07-26T05:12:49+00:00

  a, ptbd chính: tụ sự

  b, Nội dung: lòng dũng cảm, trí thông minh của sơn tinh khi chiến đấu với thủy tinh và thất bại thảm hại của vua biển khi đối đầu với thần núi

  c, đoạn trích trên kể theo ngôi thứ 3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )