Cho đoạn văn sau rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm . trong bầu không Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạn

Question

Cho đoạn văn sau rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm . trong bầu không Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó rải rác khắp các
thung lũng tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy le te.
A, tìm danh từ động từ trên đoạn văn
B, tìm từ láy rồi xếp vào các nhóm

in progress 0
RI SƠ 2 years 2021-07-27T07:56:17+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T07:57:18+00:00

  A,

  – Danh từ : rừng núi, màn đêm, bầu không khí, mọi người, những chiếc chăn đơn, một con gà trống , tiếng gáy, tiếng gà gáy, mấy con gà rừng, thung lũng.

  – Động từ : chìm đắm, ngon giấc, bỗng, vỗ cánh, cất, rải rác, thức dậy, gáy.

  B,

  – Từ láy : phành phạch, lanh lảnh, râm ran, le te.

  `=>` Phân loại :

  – Từ láy phụ âm đầu : phành phạch, lanh lảnh, râm ran.

  – Từ láy vần : le te.

  0
  2021-07-27T07:57:38+00:00

  a) -Danh từ: rừng núi, màn đêm, không khí, hơi ẩm, chăn đơn, gà trống, cánh, tiếng gáy, thung lũng, con gà rừng, núi,bản

      – Động từ: chìm đắm, vỗ, gáy, thức dậy

  b)Láy tiếng: te te

  Láy âm: phành phạch, rải rác, râm ran.

  Láy âm và vần: lành lạnh, lanh lảnh.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )