Cho đoạn văn sau: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấ

Question

Cho đoạn văn sau:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước.
Đoạn văn trên sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?

in progress 0
Ngọc Diệp 7 months 2021-06-15T11:43:45+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-15T11:45:06+00:00

  BPTT : So sánh và nhân hóa

  Tác dụng :

  +) Thể hiện lòng yêu nc mãnh liệt của nhân dân ta có thể nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước

  +) Thể hiện sự đoàn kết để kết tinh ra sức mạnh ấy

  $@yenngoc$

  0
  2021-06-15T11:45:26+00:00

  Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ

  => phương thức biểu đạt chính là nghị luận

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )