Cho đoạn trích : Mặt lão đột nhiên co rúm lại … Lão hu hu khóc . Tìm từ tượng hình ,từ tượng thanh trong đoạn trích, tìm trường từ vựng chỉ hoạt độn

Question

Cho đoạn trích : Mặt lão đột nhiên co rúm lại … Lão hu hu khóc . Tìm từ tượng hình ,từ tượng thanh trong đoạn trích, tìm trường từ vựng chỉ hoạt động trong đoạn trích

in progress 0
Huyền Thanh 6 months 2021-07-29T20:07:16+00:00 2 Answers 913 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-29T20:08:22+00:00

  Từ vựng là ngoẹo , khóc

  4
  2021-07-29T20:08:45+00:00

  – từ tượng hình :  móm mém

  – từ tượng thanh : hu hu

  – trường từ vượng vựng chỉ hoạt động : co rúm,  nghẹo, mếu, khóc

  hok tốt nha

  hay thì cho mk xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )