Cho đoạn thơ sau: “Tre xanh Xanh tự bao giờ ? Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh Thân gầy guộc, lá mong manh Mà sao lên lũy, lên thành tre ơi? Ở

Question

Cho đoạn thơ sau:
“Tre xanh
Xanh tự bao giờ ?
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao lên lũy, lên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu!”
(Trích “Tre Việt Nam” – Nguyễn Duy)
Em hãy trình bày cảm nhận của mình về những dòng thơ trên.

in progress 0
Minh Khuê 7 months 2021-07-05T08:39:54+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-05T08:41:11+00:00

    Luỹ tre xanh từ ngàn đời nay đã trở thành cảnh sắc thân mật của làng quê Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có bài thơ Tre Việt Nam nổi tiếng. Hình ảnh cây tre đã trở thành một biểu tượng cho những đức tính tốt đẹp của nhân dân ta, cho sức sống mãnh liệt của dân tộc ta trên mọi chặng đường lịch sử.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )