Cho đoạn mạch gồm R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm, R3 = 5 ôm mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 24V. a) Tính điện trở tương đương của

Question

Cho đoạn mạch gồm R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm, R3 = 5 ôm mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 24V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở
c) Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở.

in progress 0
RI SƠ 11 months 2020-12-02T13:48:27+00:00 3 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T13:50:22+00:00

  a/Rtđ=R1+R2+R3=10+15+5=30 (ôm)

  b/ I1=I2=I3=I AB=U AB/R tđ = 24/30=0,8(A)

  c/U1=I1*R1=0,8*10=8(V)

  U2=I2*R2=0,8*15=12(V)

  U3=I3*R3=0,8*5=4(V)

  0
  2020-12-02T13:50:26+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a)\,\,{R_{td}} = 30\Omega \\ b)\,\,{I_1} = {I_2} = {I_3} = 0,8A\\ c)\,{U_1} = 8V;\,\,{U_2} = 12V;\,{U_3} = 4V \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l} {R_1} = 10\Omega \\ {R_2} = 15\Omega \\ {R_3} = 5\Omega \\ U = 24V \end{array} \right.\)

  a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: \({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 30\Omega \)

  b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:

  Do mạch điện gồm 3 điện trở mắc nối tiếp nên: \({I_1} = {I_2} = {I_3} = I = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{{24}}{{30}} = 0,8A\)

  c) Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở: \(\left\{ \begin{array}{l} {U_1} = {I_1}{R_1} = 0,8.10 = 8V\\ {U_2} = {I_2}{R_2} = 0,8.15 = 12V\\ {U_3} = {I_3}{R_3} = 0,8.5 = 4V \end{array} \right.\)

  0
  2020-12-02T13:50:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )