Cho dãy số: a/ 1, 4, 7, 10, 13, 19. b/ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. c/ 1, 5, 9, 13, 17, 21, … tìm tổng của dãy số trên

Question

Cho dãy số:
a/ 1, 4, 7, 10, 13, 19.
b/ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.
c/ 1, 5, 9, 13, 17, 21, …
tìm tổng của dãy số trên

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-11-21T00:07:28+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T00:08:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: a 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 14 = 54

   B (29 – 5 :3 + 1) = 9.         , C 1,59 phẩy 13 phẩy 17 phẩy 21          

  0
  2020-11-21T00:09:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a/“ 1, 4, 7, 10, 13, 19.`

  Tổng: `1+4+7+10+13+19=54`

  `b/“ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.`

  Số số hạng: `(29-5):3+1=9`

  Tổng: `(29+5).9:2=153`

  `c/ “1, 5, 9, 13, 17, 21, …`

  Do đằng sau dấu … là có rất nhiều số nên ta không thể tìm được tổng của dãy số trên

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )