cho dãy số 1;4;7……… a] các số 2005;2006 có thuộc dãy hay ko

Question

cho dãy số 1;4;7………
a] các số 2005;2006 có thuộc dãy hay ko

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-06T01:13:30+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T01:14:38+00:00

  Ta có các số trên có quy luật là khi chia $3$ đều dư $1$ đơn vị

  $1 : 3$ dư $1$

  $4 : 3$ bằng $1$ dư $1$

  $7 : 3$ bằng $2$ dư $1$……

  Từ đó ta có:

  $2005 : 3$ bằng $668$ dư $1$ 

  Vậy $2005$ thuộc dãy số trên

  $2006 : 3$ bằng $668$ dư $2$

  Vậy $2006$ không thuộc dãy số trên

   

  0
  2020-11-06T01:15:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta nhận xét: 

  $4=1.3+1$

  $7=2.3+1$

  ⇒ Quy luật: Mỗi số trong dãy (từ số thứ 2) có dạng $3k+1$

  Trong đó $k$ là thứ tự của số đứng trước

  ⇒ Các số trong dãy chia 3 dư 1.

  Ta có: $2005÷3$ dư 1 ⇒ Số này thuộc dãy

            $2006÷3$ dư 2 ⇒ Số này không thuộc dãy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )