Cho dạng quá khứ và quá khứ phân từ của các phân từ sau. 1.do did done 2.teach 3.send 4.spend 5.begin 6.cut 7.put 8.give 9.write 10.be

Question

Cho dạng quá khứ và quá khứ phân từ của các phân từ sau.
1.do did done
2.teach
3.send
4.spend
5.begin
6.cut
7.put
8.give
9.write
10.be

in progress 0
Hưng Khoa 9 months 2021-04-24T16:39:45+00:00 3 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T16:41:39+00:00

  1. do         ║      did          ║    done

  2. teach    ║      taught    ║     taught

  3. send     ║      sent         ║    sent

  4. spend   ║    spent        ║    spent

  5. begin   ║    began       ║   begun

  6. cut       ║    cut             ║   cut

  7. put       ║    put            ║   put

  8. give     ║     gave         ║  given

  9. write   ║     wrote        ║ writeen

  10. be      ║   was / were ║ been

  Chúc bạn học tốt !!!

  0
  2021-04-24T16:41:45+00:00

  2. Teach taught taught

  3. Send sent sent

  4. Spend spent spent

  5. Begin began begun

  6. Cut cut cut

  7. Put put put

  8. Give gave given

  9. Write wrote written

  10. Be was/were been

  0
  2021-04-24T16:41:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quá khứ của send các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )