cho đa thức f(x) = x^2 + mx + 2 a)Xác định m để f(x) nhận -2 làm nghiệm. b)Tìm tập hợp các nghiệp của f(x) ứng với giá trị vừa tìm được của m

Question

cho đa thức f(x) = x^2 + mx + 2
a)Xác định m để f(x) nhận -2 làm nghiệm.
b)Tìm tập hợp các nghiệp của f(x) ứng với giá trị vừa tìm được của m

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-31T12:40:27+00:00 2 Answers 108 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T12:41:36+00:00

  Đáp án:

  a, Ta có : 

  `f(-2) = (-2)^2 + m.(-2) + 2 = 0`

  `<=> 4 – 2m + 2 = 0`

  `<=> 6 – 2m = 0`

  `<=> 2m = 6`

  `<=> m = 3`

  b, Với `m = 3`

  `=> f(x) = x^2 + 3x + 2 = 0`

  `<=> (x^2 + x) + (2x + 2) = 0`

  `<=> x(x + 1) + 2(x + 1) = 0`

  `<=> (x + 2)(x + 1) = 0`

  Vậy `S = {-2 ; -1}`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-31T12:42:16+00:00

  a,

  $f(-2)=0$

  $\Rightarrow (-2)^2-2m+2=0$

  $\Leftrightarrow -2m+6=0$

  $\Leftrightarrow m=3$

  b,

  Khi $m=3$:

  $f(x)=x^2+3x+2=0$

  $\Delta=3^2-4.2=1>0$

  Phương trình 2 nghiệm:

  $x_1=\dfrac{-3-\sqrt1}{2}=-2$

  $x_2=\dfrac{-3+\sqrt1}{2}=-1$

  $\to S=\{-2;-1\}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )