cho Cos x=3/5 và Sin y=5/13. tính giá trị Sin (x +y ).Sin (x -y )

Question

cho Cos x=3/5 và Sin y=5/13. tính giá trị Sin (x +y ).Sin (x -y )

in progress 0
Thiên Ân 2 years 2021-04-22T19:01:54+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T19:03:21+00:00

  Đáp án:sin (x+y)=63/65

  Sin (x-y)=33/65

   

  Giải thích các bước giải:

  Sin(x+y)=sinx.cosy+siny.cosx

  Sin(x-y)=sinx.cosy-siny.cosx

  Thế số

   

   

  0
  2021-04-22T19:03:39+00:00

  Đáp án: `sin(x+y).sin(x-y)=\frac{2079}{4225}`

  Giải:

  `A=sin(x+y).sin(x-y)`

  `A=\frac{1}{2}[cos(x+y-x+y)-cos(x+y+x-y)]`

  `A=\frac{1}{2}[cos(2y)-cos(2x)]`

  `A=\frac{1}{2}(1-2sin^2y-2cos^2x+1)`

  `A=\frac{1}{2}[2-2.(\frac{5}{13})^2-2.(\frac{3}{5})^2]`

  `A=\frac{2079}{4225}`

  Vậy `sin(x+y).sin(x-y)=\frac{2079}{4225}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )