Cho chủ đề:”Hồ Chí Minh ,lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam” . Hãy viết thành một đoạn văn thuyết minh Ko chép mạng nha , giúp mình với ạ, mik cho h

Question

Cho chủ đề:”Hồ Chí Minh ,lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam” . Hãy viết thành một đoạn văn thuyết minh
Ko chép mạng nha , giúp mình với ạ, mik cho hay nhất

in progress 0
Ladonna 6 months 2021-07-19T04:58:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T04:59:56+00:00

    Hồ Chí Minh,lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.Người đã bôn ba không ngại khó khăn vất vả để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân tộc ta khỏi ách nô lệ. Bác đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đưa dân tộc khỏi ách nô lệ, xiềng xích.Ba mươi năm bôn ba nước ngoài, làm không biết bao nhiêu công việc nặng nhoc, gặp phải không biết gian nan khó khăn, nguy hiểm, cuối cùng Người đã tìm ra con đường Cách mạng cho dân tộc, trở về nước lãnh đạo nhân dân ta làm nên chiến thắng vẻ vang, chống Mĩ, chống Pháp đưa đất nước ta thoát khỏi kiếp ngàn năm đô hộ xâm chiếm. Chúng ta có được hạnh phúc hôm nay là nhờ có chủ tịch Hồ Chí Minh.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )