Cho câu văn sau: “Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa , hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm

Question

Cho câu văn sau:
“Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa , hoàn
toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là
lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống,
có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.”
Câu 1 Chỉ ra biện pháp tu từ của đoạn văn trên và nêu tác dụng

in progress 0
Sigridomena 15 mins 2021-07-22T09:35:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T09:36:53+00:00

  Biện pháp tu từ là:  giản dị, thanh đạm, nho xưa, thần thánh, thanh cao, thẩm mĩ, tâm hồn.

  Tác dụng: làm cho câu văn trở nên hay hơn sinh động hơn và ấn tượng, biểu cảm, hấp dẫn hơn với người đọc người nghe.

  0
  2021-07-22T09:37:30+00:00

  BPTT: So sánh

  Tác dụng:

  Văn bản ” Phong cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà cho ta thấy được vẻ đẹp giản dị, thanh tao của Chủ Tịch Hồ Chí Minh:

  “Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa , hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

  Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh, so sánh Bác với các vị danh nho xưa, để hiện lên một vị chủ tịch anh minh của đất nước, của dân tộc. Cả cuộc đời Bác sống như vậy, sống giản dị và thanh tao như vậy, Bác hi sinh quyền lợi của bản thân mình chỉ vì dân tộc, vì đất nước. Bác như các vị danh nho xưa, sống một cuộc đời giản dị, không tự thần thánh hóa, không khác đời hơn đời, như bao người nông dân bình thường khác. Gianr dị và tao nhã.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )