Cho các từ sau: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mong mỏi, mơ màng, mơ mộng, mặt mũi. a, Xếp những từ trên thành 2 nhóm: T

Question

Cho các từ sau: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mong mỏi, mơ màng, mơ mộng, mặt mũi.
a, Xếp những từ trên thành 2 nhóm: Từ ghép và từ láy.
b, Cho biết tên gọi của kiểu từ ghép và kiểu từ láy ở mỗi nhóm trên.

in progress 0
Sigridomena 2 weeks 2021-07-09T11:38:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T11:40:14+00:00

  a) từ ghép : xa lạ ; phẳng lặng ; mong ngóng ; mặt mũi

  từ láy : mải miết ; xa xôi ; phẳng phiu ; mong mỏi ; mơ màng ; mơ mộng

  b) Từ ghép : nghĩa tổng hợp
  Từ láy : láy âm

  0
  2021-07-09T11:40:51+00:00

  a) Từ ghép : xa lạ , phẳng lặng , mong ngóng , mơ mộng , mong mỏi

  Từ láy : mải miết , xa xôi , phẳng phiu , mong mỏi , mơ màng

  b) Từ ghép : nghĩa tổng hợp 

  Từ láy : láy âm ( phụ âm đầu ) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )