cho các từ sau : giỏi, chạy, cây tre a, Những từ trên thuộc loại từ nào ?

Question

cho các từ sau : giỏi, chạy, cây tre a, Những từ trên thuộc loại từ nào ? b, phát triển các từ trên thành cụm từ. c, Đặt câu với các cụm từ đó; cho biết chức năng ngữ pháp của cụm từ đó trong câu

in progress 0
Dâu 4 months 2021-07-05T01:33:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T01:34:59+00:00

  a)

  giỏi (tính từ)

  chạy (động từ)

  cây tre (danh từ)

  b)

  cụm tính từ: rất giỏi

  cụm động từ: đang chạy bộ

  cụm danh từ: cây tre xanh

  c)

  đặt câu

  1.bạn Nam rất giỏi môn Toán

  đóng chức năng: vị ngữ

  2.em đang chạy bộ trên đường tới nhà bạn\

  đóng chức năng: vị ngữ

  3.cây tre xanh là biểu tượng của quê hương VN, là những người bạn gắn bó với chúng em 

  đóng chức năng: chủ ngữ

  ***CHÚC BẠN HỌC TỐT***

  mìn học dở ngữ văn nên…mong bạn thông cảm∧ω∧

  0
  2021-07-05T01:35:00+00:00

  a. Những từ trên thuộc loại từ nào?

  – Giỏi: tính từ

  – Chạy: động từ

  – Cây tre: danh từ

  b. Phát triển các từ trên thành cụm từ.

  – Rất giỏi (cụm tính từ)

  – Đang chạy (cụm động từ)

  – Những cây tre (cụm danh từ)

  c. Đặt câu với các cụm từ đó; cho biết chức năng ngữ pháp của cụm từ đó trong câu

  – Mẹ em là một bác sĩ rất giỏi.

  (Chức năng ngữ pháp : vị ngữ)

  – Em đang chạy bộ đến trường.

  (Chức năng ngữ pháp: vị ngữ)

  – Những cây tre đang đu đưa theo gió.

  (Chức năng ngữ pháp: chủ ngữ)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )