Cho biểu thức A=cănx/cănx-1 +1/cănx+2 -3cănx/x+cănx-2 B=cănx+3/cănx+1 a) rút gọn biểu thức A b)tìm x để biểu thức S=A x B có giá trị lớn nhất

Question

Cho biểu thức
A=cănx/cănx-1 +1/cănx+2 -3cănx/x+cănx-2
B=cănx+3/cănx+1
a) rút gọn biểu thức A
b)tìm x để biểu thức S=A x B có giá trị lớn nhất

in progress 0
Khải Quang 2 years 2021-04-22T18:51:56+00:00 1 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T18:53:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-bieu-thuc-a-can-can-1-1-can-2-3can-can-2-b-can-3-can-1-a-rut-gon-bieu-thuc-a-b-tim-de-bieu-t

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )