Cho biểu thức: A=( 6-2/3+1/2)-(5+5/3-3/2)-(3-7/3+5/2) Hãy tính giá trị của A theo hai cách: Cách 1: Trước hết, tính giá trị của từng biểu thức

Question

Cho biểu thức:
A=( 6-2/3+1/2)-(5+5/3-3/2)-(3-7/3+5/2)
Hãy tính giá trị của A theo hai cách:
Cách 1: Trước hết, tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc)
Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp)

in progress 0
Nick 10 months 2021-03-24T17:02:57+00:00 3 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T17:04:52+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:A=(35/6-4/6+3/6)-(30/6+10/6-9/6)-(18/6-24/6+15/6)

  A=35/6-31/6-19/6

  A=-15/6

  Cách 2:A=6-2/3+1/2-5-5/3+3/2-3+7/3-5/2

  A=(6-5-3)-(2/3+1/2-5/3+3/2+7/3 -5/2)

  A=-2-(4/6+3/6-10/6+9/6+14/6-15/6)

  A=(-2)-5/6

  A=-17/6

  0
  2021-03-24T17:04:55+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:A=(6−2/3+1/2)−(5+5/3−3/2)−(3−7/3+5/2)

  = ( 36/6 – 4/6 + 3/6)-(30/6 + 10/6 – 9/6) -(18/6 -14/6 +15/6)

  = 35/6 – 31/6 – 19/6

  = -15/2

  Cách 2: A=(6−2/3+1/2)−(5+5/3−3/2)−(3−7/3+5/2)

  = 6- 2/3 +1/2 – 5 – 5/3 + 3/2 – 3 + 7/3 -5/2

  = (6-5-3) + ( -2/3-5/3+7/3) + (1/2+3/2-5/2)

  = -2 + 0 – 1/2

  = -2 – 1/2 = -4/2 – 1/2 = -5/2

  0
  2021-03-24T17:05:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 6:2(1+2) các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )