Cho biểu thức A=(1/3+3/x^2-3x):(x^2/27-3x^2+1/x+3) a, Rút gọn A b, Tìm giá trị của x để A < -1

Question

Cho biểu thức A=(1/3+3/x^2-3x):(x^2/27-3x^2+1/x+3)
a, Rút gọn A
b, Tìm giá trị của x để A < -1

in progress 0
Nick 8 months 2021-01-06T10:20:07+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T10:21:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {A = \left( {\frac{1}{3} + \frac{3}{{{x^2} – 3x}}} \right):\left( {\frac{{{x^2}}}{{27 – 3{x^2}}} + \frac{1}{{x + 3}}} \right)}\\
  {a.DK:x \ne 0;x \ne {\rm{ \;}} \pm 3}\\
  {A = \frac{{3{x^2} – 9x + 9}}{{3x\left( {x – 3} \right)}}:\frac{{ – {x^2} + 3\left( {x – 3} \right)}}{{3\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)}}}\\
  { = \frac{{{x^2} – 3x + 3}}{{x\left( {x – 3} \right)}}.\frac{{3\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)}}{{ – {x^2} + 3x – 9}}}\\
  { = \frac{{(3{x^2} – 9x + 9)(x + 3)}}{{x\left( { – {x^2} + 3x – 9} \right)}}}\\
  {b.A < {\rm{ \;}} – 1}\\
  { \to \frac{{(3{x^2} – 9x + 9)(x + 3)}}{{x\left( { – {x^2} + 3x – 9} \right)}} < {\rm{ \;}} – 1}\\
  { \to \frac{{3{x^3} – 18x + 27 – {x^3} – 3{x^2} + 9x}}{{x\left( { – {x^2} – 3x + 9} \right)}} < 0}\\
  { \to \frac{{2{x^3} – 3{x^2} – 9x + 27}}{{x\left( { – {x^2} – 3x + 9} \right)}} < 0\left( * \right)}
  \end{array}\)

  cho-bieu-thuc-a-1-3-3-2-3-2-27-3-2-1-3-a-rut-gon-a-b-tim-gia-tri-cua-de-a-1

  0
  2021-01-06T10:22:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo x 3 x 3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )