cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ Bao giờ hết cỏ Tháp Mười Nước Nam mới hết những người đánh Tây

Question

cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ Bao giờ hết cỏ Tháp Mười Nước Nam mới hết những người đánh Tây

in progress 0
Adela 2 months 2021-07-24T01:30:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:31:05+00:00

  Câu tục ngữ này có ý nghĩa thể hiện tinh thần đánh giặc bất khuất và dũng cảm của nhân dân ta. ” Bao giờ hết cỏ Tháp Mười Nước Nam mới hết những người đánh Tây “, câu thơ trên đã chỉ rõ ra một điều, khi nào cỏ ở Tháp Mười bị nhổ sạch thì mới có chuyện nhân dân ta ngừng đánh bọn giặc. Nói vui là như vậy nhưng có lẽ cỏ sẽ chẳng bao giờ nhổ hết được, và tinh thần đánh giặc kiên cường của nhân dân Việt Nam sẽ mãi còn, thể hiện một ý chí vững vàng của nhân dân ta.

  0
  2021-07-24T01:31:53+00:00

  Câu tục ngữ này có ý nghĩa thể hiện tinh thần đánh giặc bất khuất và dũng cảm của nhân dân ta. “ Bao giờ hết cỏ Tháp Mười Nước Nam mới hết những người đánh Tây “, câu thơ trên đã chỉ rõ ra một điều, khi nào cỏ ở Tháp Mười bị nhổ sạch thì mới có chuyện nhân dân ta ngừng đánh bọn giặc. Nói vui là như vậy nhưng có lẽ cỏ sẽ chẳng bao giờ nhổ hết được, và tinh thần đánh giặc kiên cường của nhân dân Việt Nam sẽ mãi còn, thể hiện một ý chí vững vàng của nhân dân ta.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )