cho biết 10 người có cùng năng suất làm việc thì xây xong ngôi nhà 60 ngày. với 15 người cùng năng suất như trên xây xong ngôi nhà trong thời gian bao

Question

cho biết 10 người có cùng năng suất làm việc thì xây xong ngôi nhà 60 ngày. với 15 người cùng năng suất như trên xây xong ngôi nhà trong thời gian bao nhiêu ngày

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-21T02:04:49+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T02:06:13+00:00

                    giải

  Tỉ số giữa 10 người so với 15 người là:

          10 : 15 = 2/3

  Thời gian xây xong ngôi nhà là:

          60 x 2/3 = 40 (ngày)

  0
  2020-11-21T02:06:21+00:00

  15 người cùng năng suất như trên xây xong ngôi nhà nhanh với thời gian chỉ bằng số thời gian so với 10 người  là :   10 : 15 = $\frac{2}{3}$  (10 người làm)

  với 15 người cùng năng suất như trên xây xong ngôi nhà trong số ngày là :

            60 . $\frac{2}{3}$ = 40 (ngày)

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )