Cho xÂy=40 độ.Trên tia đối của tia Ax lấy điểm B,kẻ tia Bz sao cho Bz//Ay.Kẻ tia Am và An lần lượt là tia phân giác của góc xAy và xBz.Chứng minh Am//

Question

Cho xÂy=40 độ.Trên tia đối của tia Ax lấy điểm B,kẻ tia Bz sao cho Bz//Ay.Kẻ tia Am và An lần lượt là tia phân giác của góc xAy và xBz.Chứng minh Am//An

in progress 0
Nem 1 year 2020-10-31T00:18:40+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-31T00:20:35+00:00

    XIN HAY NHẤT

     

    cho-ay-40-do-tren-tia-doi-cua-tia-a-lay-diem-b-ke-tia-bz-sao-cho-bz-ay-ke-tia-am-va-an-lan-luot

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )