Cho ΔABC vuông tại B,đường cao BD.Tia phân giác góc DBC cắt đoạn DC tại E. a)CM:Góc ABE=Góc AEB. b)Vẽ EF vuông góc với BC tại F.CM:BD=BF. c)Cho 2 đư

Question

Cho ΔABC vuông tại B,đường cao BD.Tia phân giác góc DBC cắt đoạn DC tại E.
a)CM:Góc ABE=Góc AEB.
b)Vẽ EF vuông góc với BC tại F.CM:BD=BF.
c)Cho 2 đường thẳng BD và EF cắt nhau tai G.CM:BE vuông góc với CG.
d)CM:AB+BC

in progress 0
Khải Quang 2 years 2021-05-10T11:35:54+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T11:37:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) gt ta có: AEB +DBE = 90°

                         ABE +EBF = 90°

              DBE = EBF (gt)

  ABE = AEB

  b) ta có ΔDBE = ΔFBE ( Δ vuông có cạnh huyền là cạnh chung và có góc nhọn bằng nhau)

  BD = BF (cạnh tương ứng)

  c) xét Δ GBC có 2 đường cao CD và GF giao nhau tại E vậy đường cao còn lại cũng phải qua E

  BE CG

  d) -theo hệ thức lượng trong Δ vuông ABC ta có: AB*BC = AC*BD        (1)

       -theo Pitago trong Δ vuông ABC ta có: AC² = AB² + BC²                       (2)

       – theo HĐThức ta có:

  (AC+BD)² = AC²+BD²+2AC*BD (3)

       – từ (1), (2) và (3) được:

  (AC+BD)² = AB² + BC² +2AB*BC+BD²

  (AC+BD)² = (AB + BC)² +BD²

  (AC+BD)² > (AB + BC)²

  AB + BC < AC + BD

  cho-abc-vuong-tai-b-duong-cao-bd-tia-phan-giac-goc-dbc-cat-doan-dc-tai-e-a-cm-goc-abe-goc-aeb-b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )