Cho Δ ABC vuông tại A có cạnh AB = 3 cm;AC = 4 cm. Tính diện tích của tam giác Δ ABC ?

Question

Cho Δ ABC vuông tại A có cạnh AB = 3 cm;AC = 4 cm. Tính diện tích của tam giác Δ ABC ?

in progress 0
Eirian 2 years 2020-10-30T01:25:15+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T01:26:35+00:00

  $S_{ΔABC}=\dfrac{1}{2}.AB.AC=\dfrac{1}{2}.3.4=2.3=6cm^2$

   

  0
  2020-10-30T01:26:58+00:00

  Đáp án: 6 cm 

   Giải thích các bước
  S           = $\frac{1}{2}$ AB.AC
      ABC 

   S              =  $\frac{1}{2}$  3.4
      ABC 

   S               =    6cm
      ABC 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )