Cho ∆ABC vuông tại A. Biết AB=15 và cot anpha=2 a, tính AB, BC b, sin C, cos C, tan C, cot C

Question

Cho ∆ABC vuông tại A. Biết AB=15 và cot anpha=2
a, tính AB, BC
b, sin C, cos C, tan C, cot C

0
Verity 1 year 2020-11-04T07:30:29+00:00 0 Answers 20 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )