Cho ΔABC vuông tại A ( AB<AC) , tia phân giác của góc B cắt AC tại M . Trên tia đối của tia MB lấy điểm sao cho MB=MD , từ điểm D vẽ đường thẳng vuô

Question

Cho ΔABC vuông tại A ( AB<AC) , tia phân giác của góc B cắt AC tại M . Trên tia đối của tia MB lấy điểm
sao cho MB=MD , từ điểm D vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại N và cắt BC tại điểm E
a) chứng minh ΔABM= ΔNDM
b) chứng minh BE=DE
c) chứng minh rằng MN<MC
vẽ hình nữa nha !

in progress 0
Sigridomena 9 months 2021-04-24T22:03:39+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T22:05:12+00:00

  *Lời giải :

  `a)`

  Xét `ΔABM` và `ΔNDM` có :

  \(\left\{ \begin{array}{l}MB=MD(GT)\\\widehat{BAM}=\widehat{DNM}=90^o\\\widehat{BMA}=\widehat{DMN}\end{array} \right.\)

  `-> ΔABM = ΔNDM (ch – gn)`

  `b)`

  Vì `ΔABM = ΔNDM (cmt)`

  `-> hat{EDB} = hat{BAM}` (2 góc tương ứng)

  mà `hat{BAM} = hat{EBD}` (Vì `BM` là tia p/g của `hat{B}`)

  `-> hat{EDB} = hat{EBD}`

  `-> ΔEBD` cân tại `E`

  `-> BE = DE`

  `c)`

  Ta có : `hat{MDN} + hat{NDC} = hat{MDC}`

  `-> hat{MDC} > hat{MDN}`

  Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện có :

  `MN < MC`

  *Hình : dưới

  cho-abc-vuong-tai-a-ab-ac-tia-phan-giac-cua-goc-b-cat-ac-tai-m-tren-tia-doi-cua-tia-mb-lay-diem

  0
  2021-04-24T22:05:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-abc-vuong-tai-a-ab-ac-tia-phan-giac-cua-goc-b-cat-ac-tai-m-tren-tia-doi-cua-tia-mb-lay-diem

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )