Cho ABC có AM,BN,CP là các trung tuyến cắt nhau tại G. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của BG,CG. a)c/m: △APN∼△ABC vẽ hình và giải

Question

Cho ABC có AM,BN,CP là các trung tuyến cắt nhau tại G. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của BG,CG.
a)c/m: △APN∼△ABC
vẽ hình và giải

0
Khoii Minh 2 months 2021-05-10T10:45:19+00:00 0 Answers 1 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )