Cho ΔABC có 3 góc nhọn(AB

Question

Cho ΔABC có 3 góc nhọn(ABcho-abc-co-3-goc-nhon-ab-ac-hai-duong-cao-bb-va-cc-cat-nhau-tai-h-ke-ha-bc-a-cm-a-h-a-thang-hang

in progress 0
Khải Quang 9 months 2021-04-27T02:48:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T02:49:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-abc-co-3-goc-nhon-ab-ac-hai-duong-cao-bb-va-cc-cat-nhau-tai-h-ke-ha-bc-a-cm-a-h-a-thang-hang

  0
  2021-04-27T02:50:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-abc-co-3-goc-nhon-ab-ac-hai-duong-cao-bb-va-cc-cat-nhau-tai-h-ke-ha-bc-a-cm-a-h-a-thang-hang

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )