Cho ΔABC, biết: A(1;2); B(3;1); C(5;4). Viết phương trình đường trung tuyến BM.

Question

Cho ΔABC, biết: A(1;2); B(3;1); C(5;4). Viết phương trình đường trung tuyến BM.

0
RobertKer 8 months 2021-05-10T03:41:00+00:00 0 Answers 2 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )