cho ∆ABC, AD là trung tuyến, lấy E thuộc AC sao cho EC =2AE kẻ BE cắt AD tại M. Chứng minh AM=MD p/s: giúp mik với ạ làm ơn vote 5 sao + cảm ơn + câu

Question

cho ∆ABC, AD là trung tuyến, lấy E thuộc AC sao cho EC =2AE kẻ BE cắt AD tại M. Chứng minh AM=MD
p/s: giúp mik với ạ làm ơn vote 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay nhất ạ vẽ hình nữa

0
King 1 year 2020-10-31T11:32:31+00:00 0 Answers 56 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )