Cho a/b =b/c=c/ a Chứng mình rằng a=b= c Giúp mình với, mình sẽ tick 5 sao và cảm ơn

Question

Cho a/b =b/c=c/ a Chứng mình rằng a=b= c
Giúp mình với, mình sẽ tick 5 sao và cảm ơn

in progress 0
Latifah 8 tháng 2020-11-02T01:37:12+00:00 1 Answers 50 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{a}{b} = \dfrac{b}{c} = \dfrac{c}{a} = \dfrac{{a + b + c}}{{b + c + a}} = \dfrac{{a + b + c}}{{a + b + c}} = 1\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{a}{b} = 1\\
  \dfrac{b}{c} = 1\\
  \dfrac{c}{a} = 1
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = b\\
  b = c\\
  c = a
  \end{array} \right. \Rightarrow a = b = c
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )