Cho `a>b>0.CM: (a+b)/2 < (a-b)^2/(8b)+ \sqrt{ab}`

Question

Cho `a>b>0.CM: (a+b)/2 < (a-b)^2/(8b)+ \sqrt{ab}`

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T17:17:46+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T17:19:14+00:00

  Đáp án:

  $\frac{a+b}{2} <\frac{(a-b)^2}{8b} +\sqrt{ab}$ 

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{a+b}{2} <\frac{(a-b)^2}{8b} +\sqrt{ab}$ 

  $⇔a+b < \frac{(a-b)^2}{4b}+2\sqrt{ab}$ 

  $⇔a-2\sqrt{ab} +b< \frac{(a-b)^2}{4b}$

  $⇔(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2.4b< (a-b)^2$

  $⇔(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2.4b<[ (\sqrt{a}-\sqrt{b}).(\sqrt{a}+\sqrt{b})]^2$

  $⇔4b <(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

  $⇔0 <(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2-(2\sqrt{b})^2$

  $⇔0< (\sqrt{a}+\sqrt{b}-2\sqrt{b}).(\sqrt{a}+\sqrt{b}+2\sqrt{b})$

  $⇔0<(\sqrt{a}-\sqrt{b}).(\sqrt{a}+3\sqrt{b})$

  vì a >b > 0 nên$ \sqrt{a}-\sqrt{b}>0 ;(\sqrt{a}+3\sqrt{b})>0$

  ⇒$(\sqrt{a}-\sqrt{b}).(\sqrt{a}+3\sqrt{b}) >0$

  ⇒$\frac{a+b}{2} <\frac{(a-b)^2}{8b} +\sqrt{ab}$ 

             _đpcm_

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )