Cho a = 7kg, b = 4kg. Tỉ số của a và b là?

Question

Cho a = 7kg, b = 4kg. Tỉ số của a và b là?

in progress 0
bonexptip 9 months 2021-05-07T11:58:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T11:59:28+00:00

  Cho a = 7kg, b = 4kg. Tỉ số của a và b là?

  => Tỉ số của a và b là: $7/4$
  Xin hay nhất =_=

   

  0
  2021-05-07T11:59:33+00:00

  Đáp án:

  Cho a = 7kg, b = 4kg. Tỉ số của a và b là?

  -> Cho a = 7kg, b = 4kg. Tỉ số của a và b là `7/4`

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )