cho a=4 mũ 2+4 mũ 2 + …4 mũ 24 chứng tỏ :A thuộc 20 A thuộc

Question

cho a=4 mũ 2+4 mũ 2 + …4 mũ 24
chứng tỏ :A thuộc 20
A thuộc 21
A THUỘC 420

0
Cherry 1 year 2020-10-22T01:08:46+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )