Cho A=4+4^2+4^3+…+4^60 Chứng minh rằng : A chia hết cho 5 A chia hết cho21

Question

Cho A=4+4^2+4^3+…+4^60
Chứng minh rằng : A chia hết cho 5
A chia hết cho21

in progress 0
Cherry 8 tháng 2020-10-29T11:00:40+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

 1. `a,A=4+4^2+4^3+…+4^60`

  `⇒ A = (4+4^2)+(4^3+4^4)+…+(4^59+4^60)`

  `⇒ A = 4(1+4)+4^3(1+4)+…+4^59(1+4)`

  `⇒ A = 4.5+4^3.5+…+4^59.5`

  `⇒ A = 5(4+4^3+…+4^59)`

  `⇒ A \vdots 5`

  `⇒ ĐPCM`

  `b,A=4+4^2+4^3+…+4^60`

  `⇒A=(4+4^2+4^3)+…+(4^58+4^59+4^60)`

  `⇒A=4(1+4+4²)+…+4^58(1+4+4²)`

  `⇒A=4.21+…+4^58 . 21`

  `⇒ A = 21(4+…+4^58)`

  `⇒ A \vdots 21`

  `⇒ ĐPCM`

  Học tốt ! 

 2. Chúc bạn học tốt nha

  cho-a-4-4-2-4-3-4-60-chung-minh-rang-a-chia-het-cho-5-a-chia-het-cho21

Leave an answer