Cho a-2b=5. Tính giá trị biểu thức P=$\frac{3a-2b}{2a+5}$ + $\frac{3b-a}{b-5}$

Question

Cho a-2b=5. Tính giá trị biểu thức P=$\frac{3a-2b}{2a+5}$ + $\frac{3b-a}{b-5}$

in progress 0
Orla Orla 8 tháng 2020-10-31T07:09:41+00:00 1 Answers 102 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a-2b=5`

  `=>`$\begin{cases}a=5+2b\\2b=a-5\end{cases}$

  `P=(3a-2b)/(2a+5)+(3b-a)/(b-5`

  `=(3a-a+5)/(2a+5)+(3b-5-2b)/(b-5`

  `=(2a+5)/(2a+5)+(b-5)/(b-5`

  `=1+1=2`

Leave an answer