Cho A=1.3.5.7.9.11+30 Hỏi A có chia hết cho 5;7 cho15

Question

Cho A=1.3.5.7.9.11+30
Hỏi A có chia hết cho 5;7 cho15

in progress 0
Verity 11 months 2020-10-29T10:55:40+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T10:57:31+00:00

   `A` = `1` . `3` . `5` . `7` . `9` . `11` + `30`

  ⇒ `A` = `1` . `15` . `7` . `9` . `11` + `30`

  Do `15` `\vdots` `3` ; `7` `\vdots` `7` ; `15` `\vdots` `15`

  ⇒ `A` `\vdots` `3` ; `7` ; `15`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )