Cho A={0;1;2;3;4;6;8;9}. Từ A lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?

Question

Cho A={0;1;2;3;4;6;8;9}. Từ A lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?

in progress 0
Adela 8 tháng 2020-10-18T01:10:53+00:00 1 Answers 127 views 0

Answers ( )

 1. Số tự nhiên có dạng $\overline{abcd}$ (a$\ne$ 0) 

  A có 5 số chẵn nên có 5 cách chọn d. 

  Chọn ra a có $8-1-1=6$ cách do $a\ne 0$) và không trùng d.

  Chọn ra b có $8-1-1=6$ cách do không được trùng a, d.

  Chọn ra c có $8-1-1-1=5$ cách do không được trùng a, b, d.

  Vậy có tất cả $5.6.6.5=900$ số

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )