Cho 8g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 32,4g

Question

Cho 8g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 32,4g Ag kết tủa. Xách định CTPT và gọi tên của 2 anđehit.?

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-28T09:52:21+00:00 3 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T09:54:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-8g-hon-hop-2-andehit-ke-tiep-nhau-trong-day-dong-dang-cua-andehit-no-don-chuc-mach-ho-tac-du

  0
  2020-11-28T09:54:21+00:00

  Đáp án:

  $CH_3CHO: \text{Etanal},C_2H_5CHO: \text{Propanal}$

  Giải thích các bước giải:

  TH1: có 1 andehit là HCHO ⇒ andehit còn lại là $CH_3CHO$, gọi $n_{HCHO}=x\ mol; n_{CH_3CHO}=y\ mol$

  $ HCHO\to 4Ag; CH_3CHO\to 2Ag$

  Ta có hệ: $\left\{ \begin{array}{l}
  30x + 44y = 8\\
  4x + 2y = \frac{{32,4}}{{108}} = 0,3
  \end{array} \right. \Rightarrow x < 0$ Loại

  Vậy không có HCHO trong hỗn hợp

  Gọi công thức chung của 2 andehit là $C_nH_{2n}O$

  Ta luôn có: $n_{Ag}=2n_{C_nH_{2n}O} ⇒ n_{C_nH_{2n}O} =0,15 \\⇒M_{C_nH_{2n}O} =\dfrac{8}{0,15} ⇒ 14n+16=53,3 ⇒ n=2,6$

  ⇒ công thức 2 andehit là $CH_3CHO: \text{Etanal},C_2H_5CHO: \text{Propanal}$

  0
  2020-11-28T09:54:25+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hóa hơi 8.64 gam hỗn hợp các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )