cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2. Giá trị của V là

Question

cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2. Giá trị của V là

in progress 0
Xavia 6 months 2021-07-20T21:20:07+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T21:21:11+00:00

    4,032

    BT electron

    nSO2= 3nFe/

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )