cho 400 ml dung dịch gồm HNO3 0,2M và HCl 0,5M trung hòa vừa đủ với V ml dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M . tính giá ttrij của V ml

Question

cho 400 ml dung dịch gồm HNO3 0,2M và HCl 0,5M trung hòa vừa đủ với V ml dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M . tính giá ttrij của V ml

in progress 0
Ngọc Khuê 1 year 2020-10-30T12:28:20+00:00 2 Answers 361 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T12:30:15+00:00

  Đáp án:

   V=560ml

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \({n_{HN{O_3}}} = 0,4.0,2 = 0,08{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{HCl}} = 0,4.0,5 = 0,2{\text{ mol}}\)

  \( \to {{\text{n}}_{{H^ + }}} = 0,2 + 0,08 = 0,28{\text{ mol}}\)

  \({n_{NaOH}} = 0,1.{V_X}{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,2.{V_{X{\text{ }}}}mol\)

  \( \to {n_{O{H^ – }}} = {n_{NaOH}} + 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,1{V_X} + 0,2{V_X}.2 = 0,5{V_X}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({H^ + } + O{H^ – }\xrightarrow{{}}{H_2}O\)

  \( \to {n_{{H^ + }}} = {n_{O{H^ – }}} \to 0,28 = 0,5{V_X} \to {V_X} = 0,56 lít = 560ml = V\)

  0
  2020-10-30T12:30:29+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài tập về hno3 có đáp án các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )